Årungregattaen 20240 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2024-05-04

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Hjemmeside:https://www.roklubben.no

Reglement:

Velkommen til Årungregatten 2023!

Regattaen avholdes etter Norges roforbunds regattareglement, med følgende presiseringer:

Løpsinformasjon: Alle løp vil gå som heatfinaler, uansett klasse. Det vil være 7-10 min. intervall mellom hver løp/heat. 

Heatordning: Det innebærer at i alle løp hvor det er mer enn 6 påmeldte i U17 lagbåter, U19 og Senior, vil det ikke være forsøksheat, men lagene deles inn i heat. For U17 1X følger heatinndelingen seeding fra Norges roforbund. For andre løp i U17 og alle U15 løp deles heatene ved loddtrekning. For U19 deles heatene inn etter seeding fra  Norges roforbund, dersom det foreligger innen torsdag 25 mai kl 20. Hvis ikke deles heatene inn ved loddtrekning på lørdag. 

På søndag deles heatene i U19 inn etter lørdagens resultater med heatvinnere og de beste tidene deretter. For senior vil det samme gjelde som beskrevet for U19. Dersom det blir endringer i opplegget for heatinndeling for U19 og Senior, vil dette bli informert om på lagledermøtet. For nærmere beskrivelse av mulighetene for å arrangere heatfinaler i alle klasser, se regattareglementet paragraf 27.,

Hvorfor heatregatta: Det er få dommere på denne regattaen og NSR som arrangør ønsker å arrangere en mer kompakt regatta. Vi ser på dette som en mulighet til å teste ut nye måter å arrangere regatta på og har fått støtte fra Regattakomiteen i Norges roforbund til å gjennomføre arrangementet på denne måten. Vi oppfordrer alle til å prioiritere og delta i lagbåter, spesielt de yngste klassene. Lag gjerne kombinasjonsbåter hvis ikke annet er mulig. 

Ordinær påmeldingsfrist: 22. mai 2023, kl. 23.59.59

Startkontingent: 1X kr. 295, 2X, 2- kr. 355, 4-, 4X kr. 415, 8+ kr. 535, Åpen klasse kr. 220.

Deltagende klubber vil få tilsendt regning for skyldig startkontingent umiddelbart etter regattaen, ref. Regattareglementets § 24. 

Heatordning: Se over

Kombinasjonslag: Tillates iht Regattareglementet. Meld på kombinasjonslag dersom dere ikke har nok roere.

Etteranmeldinger: Etteranmeldelser mottas til 24. mai kl. 23.59.59 dersom det er plass i heat mot dobbelt startkontingent. 

Flytting: Flytting fra en båtklasse til en annen pga liten deltakelse i den opprinnelige påmeldte klassen, vil kunne gjøres uten at dette blir betraktet som etteranmelding. Forbehold hvis dette ikke gir flere heat. Lag som er alene påmeldt i sitt løp vil få anledning til påmelding i et annet løp med handicap beregnet. NB! tillegg 26 mai: Det er besluttet av juryleder og regattaarrangør at det ikke beregnes handicap i de løpene dette gjelder. Alle lagene starter til samme tid.

Premieutdeling: Premiering av hvert løp/heat, fortløpende etter løpene, se også regattareglementet. For nybegynner åpen klasse premier til alle. For U17 og U15 premier til 1-3 plass i hvert heat. For U19 og senior er det premier til vinnende lag i hvert heat. Annenpremie hvis minst 4 lag i heatet, tredjepremie hvis 6 lag i heatet.

Alderskategorier/-handicap: Følger Regattareglementets alderskategorisering, samt de danske og norske roforbundenes felles handicapsystem. Husk gyldig legitimasjon/pass! 

8+ coxer: Veiing ved regattakontoret 1 til 2 timer før oppsatt start for løpet. Regler i henhold til Regattareglementet

Særlige opplysninger: Ta kontakt med regattaleder ved spørsmål om løpsopplegget. 

Tillegg 26 mai: For lag som er påmeldt i en annen klasse (eks U19 H4- påmeldt i U19 H4X eller W8+ påmeldt i H8+) starter alle til samme tid. Det blir ikke beregnet handicap. Premiering i henhold til løpet det er invitert til.

Arrangøren vil kunne slå sammen løp der antall påmeldte lag muliggjør en komprimering av løpsprogrammet. 

Arrangøren forutsetter at alle deltakere tar ansvaret for egen helse, og dersom det er aktuelt, oppfordres det til å ta med egen medikamentoversikt.

Løpsavvikling

Løpene avvikles etter Norges Roforbunds Regattareglement, med unntak av heatfinaler for alle klasser med antall påmeldte over 6, se Løpsinformasjon over.

Båthengerparkering

Parkering av hengere foregår på båtoppstillingsplassene ved regattabanen.

Mandskabsledermøde:

Lagledermøte er torsdag 25 mai kl 20 på video. Link vil komme her Lagledermøte på Teams

Regattaleder: Brita Bye, britabye3@gmail.com, +4799621755

Juryleder: Tone Pahle

Adresse: Årungen Rostadion, Lensmanns Østerns vei 5, 1430 Ås

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber